Kwaliteit

De kwaliteit van de podotherapeuten wordt onafhankelijk getoetst door de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). De NVvP heeft een beroepscode opgesteld en is aangesloten bij Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn.

Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten worden volgens het Huishoudelijk Reglement eens in de vijf jaar gecontroleerd. Bij een controle onderzoeken twee collega-podotherapeuten of de podotherapeut voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast is de podotherapeut verplicht tot het volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP.

Bij registratie wordt bekeken of de podotherapeut voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Elke vijf jaar wordt opnieuw beoordeeld of de therapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Als dit volstaat wordt de kwaliteitsregistratie behouden.

Klachten? Klachtenformulier podotherapie

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste bij u past. ZorgkaartNederland is een website van Patiënte federatie Nederland. Plaats nu een recensie.