Onderzoek

De podotherapeut start met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Het eerste onderzoek duurt ongeveer een uur. Uw klacht wordt besproken en daarbij kijkt de podotherapeut naar samenhangende gegevens. Daarna wordt de diagnose gesteld. Dit gebeurt door middel van de volgende onderdelen:

Anamnese: 

Allereerst komt er een vraaggesprek, waarbij niet alleen de klacht aan bod komt, maar ook uw medische voorgeschiedenis.

Inspectie:

Door het meten van de anatomische stand, afwijkingen, verkleuringen en/of bijzonderheden.

Palpatie:

Door het uitlokken van pijnklachten (voelen en druk geven) wordt gekeken naar mogelijke afwijkingen in botstructuren en pijnlijke plekken.

Functieonderzoek:

Door de bewegingsmogelijkheden en stabiliteit van gewrichten te testen. Hierbij neemt het functieonderzoek van de voet en de enkel een centrale plaats in. Met klachten aan knieën, heupen of rug wordt het functieonderzoek uitgebreid. In sommige gevallen voert de podotherapeut ook spiertesten uit om klachten te lokaliseren. Hierbij kijkt de therapeut op welke plaatsen en bij welke druk en/of houding pijn ontstaat.

Ganganalyse:

Door te kijken naar de afwikkeling en de beweging van de voet en eventueel naar de beweging van de knieën, heupen en romp.

Podoscopie:

Een podoscoop is een lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel is geplaatst. De podotherapeut bekijkt hiermee de zolen van uw voeten om de drukverdeling te beoordelen.

Afdrukken/voetdrukmeting/podografie:

Met een blauwdruk of drukmeting beoordeelt de podotherapeut de drukverdeling onder uw voet. Het is mogelijk dat een drukmeetplaat wordt ingezet. In deze praktijk is een drukmeetplaat waarop u kunt staan en waarover u kunt lopen.

Schoeninspectie:

Slijtage van uw schoenen geeft veel informatie over uw looppatroon en de mogelijke oorzaak van uw klachten. Met name schoenen die veel gedragen zijn.

Ons motto is: “Hoe ouder de schoen, hoe leuker wij het vinden!”.